Nazwa firmy: Lemur Marek Lewandowski
Data rozpoczęcia działalności: 14.10.2003
NIP: 956-205-55-60
REGON: 871683094
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 47932
Organ rejestrujący: Prezydent Miasta Torunia
Adres: ul. Bajkowa 14, 87-152 Pigża
E-mail: sklep@pachnij.pl

Konto bankowe:
92 1140 2004 0000 3302 3306 4922 (mBank)

Osoby kontaktowe:
Anna Lewandowska - tel.: 664 377 078
Marek Lewandowski - tel.: 608 884 914